Michael Třeštík
Noc s Holanem

Kresby Michael Třeštík
Fotografické reprodukce Tomáš Třeštík
Odpovědná redaktorka Helena Varšavská
Obálka, grafická úprava, sazba Tomáš Cikán

Vydalo nakladatelství
Pavel Jungmann Archa ve Zlíně v roce 2022
jako svou 122. publikaci
edice Poezie, svazek 16.

Pavel Jungmann Archa
Májová 405, 763 14, Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

Tisk GRASPO CZ. a. s.

Vydání první

Novinka

Noc s Holanem

Michael Třeštík

Poezie je svět, který nelze nakreslit, vyfotografovat nebo zfilmovat. Něco, co se připomene třeba až po dlouhých letech. Poezie je pojmenováním pro to, co člověk sám pojmenovat neumí, ale teprve když je to pojmenované, může o tom začít myslet. Pocity, kteréby si nepřiznal, pocity, kteréneznal. Zhoupnutí se na vlnách jazyka, hudby slov, rytmu slabik. Víc asi nic. A asi by se o ní ani nemělo psát. A o básnících teprve ne. Já vím.