Markéta Březovská a Jan Kristek (ed.)
Boj o prostor / Architektura jako společenská praxe

Z anglických originálů přeložili Markéta Březovská a Jan Kristek
Z německých originálů přeložily Eva Neumayerová, Petra Koryčánková a Markéta Březovská

Jazyková spolupráce: Milena Masáková
Grafická úprava: František Petrák
Odpovědný redaktor: Pavel Jungmann

Vydalo nakladatelství ARCHA, Pavel Jungmann, Májová 405, 763 14 Zlín,
jako svou 51. publikaci

V edici a ARCHITEKTURA svazek 14., 2013
www.nakladatelstviarcha.cz

Předtisková příprava: nakladatelství ARCHA
Tisk: Powerprint, s.r.o. Praha

ISBN 978-80-87545-14-0

138 stran

Novinka

Boj o prostor

Markéta Březovská

BOJ O PROSTOR/ARCHITEKTURA JAKO SPOLEČENSKÁ PRAXE je editorským výběrem sedmi teoretických textů představujících průřez současným kritickým myšlením na poli urbanismu a architektury v Evropě. Jejich autory jsou Markus Ambach, Regina Bittner, Petra Havelská, Gabu Heindl, Miodrag Kuč, Wouter Vanstiphout a Michael Zinganel. Východiskem pro volbu právě jejich příspěvků nám byla postdisciplinární perspektiva, z níž tyto osobnosti architektury, urbanismu a umění ve svých pracích vycházejí. Jejich texty pak – každý jiným způsobem, v jiném prostředí a navíc specifickým pohledem svého autora – osobitě reflektují problematiku boje o prostor a roli architektury jako cílené společenské praxe.


Architekti nesou zodpovědnost za veřejný prostor, ale nejsou jedinými, kdo stojí za jeho tvorbou. Veřejný prostor je neustále produkován rozdílnými zájmy mnoha aktérů. Architekti proklamují touhu tvořit dobro a obhajují veřejný zájem. Co je to ale veřejný zájem? Jelikož neexistuje něco jako jeden zájem nebo jedna veřejnost, musí být architekt kritický. Potažmo, musí umět činit rozhodnutí a zároveň zůstávat k těmto rozhodnutím kritický.
Gabu Heindl, 7. listopadu 2012 v Brně


Vydání knihy „Boj o prostor“ bezprostředně navazuje na inspirativní, velmi kvalitně mezinárodními přednášejícími obsazenou a v našem prostředí nebývale úspěšnou sérii přednášek na téma současného města a jeho utváření, která proběhla pod názvem „Contesting Space/Architecture as a Social Practice“ na podzim roku 2012 na Fakultě architektury VUT v Brně. Organizátoři cyklu a editoři této publikace Markéta Březovská a Jan Kristek, oba s mezinárodní studijní zkušeností z prestižních architektonických škol ve Vídni a na Bauhausu v Desavě, nám na základě osobně vybudovaných kontaktů zprostředkovávají nejaktuálnější evropský teoretický diskurz v dosud
u nás opomíjené oblasti plánování: představují město nejen jako dílo architektonicko-urbanistické, ale především jako výsledek kritické společenské a politické praxe.