Jiří Dynka

Jiří Dynka se narodil 4. 10. 1959 v Luhačovicích. Žije v Praze. Vydal básnické sbírky: Minimální okolí mrazicího boxu (Větrné mlýny, 1997), wrong! (Petrov, 1998), líviový lenkový (Klokočí a Knihovna J. Drdy, 2000), Sussex Superstar (Petrov, 2002), Tamponáda (Druhé město, 2006), naučná stezka olšanské hřbitovy (Větrné mlýny, 2010), Poběžme natrhat růžové kakosty (Větrné mlýny, 2012), Krev na onom světě Jiřího Veselského (Druhé město, 2013). Jeho básně byly vybrány mimo jiné do Anthologie de la poésie tchèque contemporaine (Gallimard, 2002) a do ročenek Nejlepší české básně (Host, 2009, 2011, 2013–2015).

Tituly vydané v nakladatelství Archa