Z německého originálu Domra
přeložila Marie Frolíková. Redigovala a doslov napsala Dana Pfeiferov

Vydalo nakladatelství ARCHA ve Zlíně v roce 2011
jako svou 39. publikaci

Edice moderních rakouských autorů,
svazek 5.

ISBN 978-80-87545-02-7

288 stran

cena 369,- Kč

Domra – Na břehu Gangy

Josef Winkler

O knize:

Rakouský autor Josef Winkler zachycuje v románu „Domra – Na břehu Gangy“ dění spojené se spalováním a pohřbíváním mrtvých v indickém městě Váránasí a život tamního obyvatelstva. Formou detailních, záměrně monotónních záznamů pozorování vypravěče, které prokládá jeho vzpomínkami na dětství v korutanské vesnici a snovými vizemi, Winkler vytváří obraz Indie jako země, v níž se úzce prolíná posvátné s profánním. Zmíněné exkurzy do vypravěčovy minulosti a introspektivní sondy do jeho mysli akcentují odlišnost dvou kulturních světů a nastiňují situaci jedince, který je na útěku před stereotypy prostředí, z něhož pochází.


„Když jsou rituály a bohoslužby u konce a mrtví spáleni, zůstává holý život: nehumánní, pohanský a nespasený. Děti osvícenství by Winklera vlastně musely pronásledovat jako kacíře. Přesto: ‚Domra – Na břehu Gangy‘ je velká kniha, středověká a beznadějná.“
Helmut Schödel, Die Zeit