Radek Malý

Když v černém lese volá kos.

K poezii Georga Trakla a její české recepci

Redigovala Terezie Štamberová

Grafická úprava, obálka (s využitím

ilustrace Heleny Hankeové) František Petrák

Odpovědný redaktor Pavel Jungmann

Vydalo nakladatelství Pavel Jungmann Archa

ve Zlíně v roce 2022

jako svou 125. publikaci.

Edice Poezie, svazek 18.

Pavel Jungmann Archa

Májová 405, 763 14 Zlín 12

www.nakladatelstviarcha.cz

Předtisková příprava Ondřej Štulc

Tisk GRASPO CZ, a.s.

ISBN 978-80-87545-90-4

Novinka

Když v černém lese volá kos

Radek Malý

Komplexní poezie Georga Trakla vyznačující se originální metaforikou tvoří jeden z vrcholů německy psané lyriky 20. století. Její překlady jsou pro každou kulturu prestižní záležitostí a pocházejí většinou z pera renomovaných autorek a autorů. Monografie Radka Malého ukazuje Traklovy básně v českém kontextu: porovnává jednotlivé překlady, dokládá nutnost interpretace jako předpoklad pro zdařilý překlad básně a analyzuje svým významem ojedinělou autorskou recepci rakouského autora na základě překladů od předních básníků a osobností české literatury.
Dana Pfeiferová


Ve všech těchto analýzách projevuje Radek Malý perfektní znalost materiálu, skvělou orientaci v dnes už značně rozlehlé traklovské literatuře, schopnost vyhledávat nové literárněhistorické i germanobohemistické souvislosti a jemně a múzicky interpretovat básnický text.
Jiří Holý